VII EDYCJA PRZYSTANKU ŻORY 10 i 11 sierpnia 2024
Dorzuć się i wpłać symboliczną wejściówkę

Regulamin pola namiotowego

 1. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Podstawowe informacje o polu namiotowym:
  • pole namiotowe jest bezpłatne
  • biwakowanie odbywać się może tylko w specjalnie wyznaczonej do tego strefie
  • każdy biwakowicz otrzyma identyfikator w postaci opaski festiwalowej
 3. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników udostępniamy:
  • wyznaczone miejsce do rozłożenia namiotów
  • zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci bezpłatnych toi-toi i umywalek oraz prysznice w cenie 8 zł
  • obecność służb porządkowych oraz medycznych
 4. Osoba małoletnia w wieku do 15 lat może przebywać na polu namiotowym wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Pole namiotowe czynne jest od 09 sierpnia 2024 godz. 18:00 do 11 sierpnia 2024 godz. 12:00.
 6. Nie zezwala się na wjazd i parkowanie na polu namiotowym przyczep campingowych, camperów lub innych pojazdów. Możliwe jest wyłącznie rozstawienie namiotu.
 7. Na terenie pola namiotowego kategorycznie zabrania się:
  • palenia ognisk
  • grillowania
  • używania otwartego ognia w namiotach
  • używania butli gazowych
  • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń
  • dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległego terenu parku
  • zakłócania porządku
  • zaśmiecania terenu
 8. Na teren pola namiotowego zakazuje się wnoszenia:
  • broni i innych niebezpiecznych przedmiotów
  • materiałów wybuchowych
  • wyrobów pirotechnicznych
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych
  • napojów alkoholowych
  • napojów i przedmiotów w szklanych pojemnikach i butelkach
  • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających
 9. Obowiązuje cisza nocna i zakaz robienia zbiorowisk na terenie parku.
 10. Osoby decydujące się na wprowadzenie zwierząt tym samym czynią to na własną odpowiedzialność i sprawują nad nimi ścisłą opiekę. Bezwzględnie muszą zadbać o czystość i o to, aby obecność zwierzęcia/zwierząt nie zakłócała bezpieczeństwa. Psy muszą być w kagańcu oraz na smyczy.
 11. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione przedmioty wartościowe.
 12. Należy stosować się do poleceń biura organizatora i ochrony, jeśli są one zgodne z obowiązującym prawem.
 13. W razie spostrzeżenia jakichkolwiek uchybień lub zagrożeń wszystkie informacje należy kierować do ochrony dostępnej 24h.
 14. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie.

Żory, 8 lipca 2022
Życzymy udanego wypoczynku!